Екип

Мариела Александрова Личкова – директор; магистър ПУП; магистър НУП; I ПКС

Капка Младенова Станова – старши учител; магистър ПУП; IV ПКС

Румяна Данчева Колева – учител; магистър ПНУП; IV ПКС / в отпуск по майчинство/

Петя Павлова Петрова – старши учител; магистър ПНУП; I ПКС

Юлия Райкова Тодорова – старши учител; бакалавър ПУП; магистър Социални дейности; I ПКС

Димитрина Георгиева Митова – старши учител; магистър ПНУП; I ПКС

Вероника Георгиева Оведенска – учител; магистър ПНУП; IV ПКС

Таня Бориславова Игнатова – касиер домакин

Николета Милкова Атанасова – помощник възпитател

Олга Борисовна Кунчева – помощник възпитател

Мая Кирилова Мичова – помощник възпитател

Петя Иванова Маринова – готвач

Илиян Димитров Гамански – огняр

Малена Ангелова Маринова – счетоводител

Бисерка Любомирова Петрова – медицинска сестра

Помощен екип

Огняр