За нас

История с продължение

Целодневна детска градина в гр. Оряхово е открита на 01.07.1953 г. в сградата на бившето начално училище „Отец Паисий“. Преди започването на занятията към съществуващата сграда са пристроени кухня и склад за хранителни стоки, закупени са инвентар и дидактически играчки за двугрупната детска градина с капацитет 50 деца. За директор е назначена Зора Димитрова, а първите учителки са Мара Спирова, Спаска Стоянова и Кирилка Коцева. Останалият персонал се състои от домакина Иван Савчев, готвачката Марийка Ангелова и прислужничките Елена Христова, Величка Тодорова и Пенка Маринова. Обучението се осъществява в две групи – малка и голяма. През януари 1954 г. Зора Димитрова напуска. Временно за директор е назначена нередовната учителка Надежда Василева, а от септември директор е Кирилка Коцева. От същия месец децата вече са 78 в три групи. В малката група учителки са Иванка Ценова и Митка Чекоратова, в средната група – Мара Спирова и Иванка Тодорова, в голямата група – Иванка Таскова и Митка Маринова. В началото на 1955 г. към сградата са пристроени умивалня и вътрешни тоалетни. Благоустроен е дворът, изградени са площадки за трите групи. През следващата 1955/1956 учебна година се пристрояват пералня и склад за учебни помагала. Извършен е основен ремонт на цялата сграда. От септември 1960 г. за директор е назначена Маргарита Икономова. Назначени са и две нови учителки – Митка Георгиева и Йорданка Кривачкова. По това време се открива и временна детска градина, която през 1962 г. става постоянна. Двете се обединяват в една с 5 групи, като в същото време има и седмична градина. И така, година след година, в не много добри условия, но с много жар, любов и ентусиазъм, учителките се грижат за възпитанието на децата от град Оряхово. Започва изграждането на нова сграда за детската градина, но строителството върви бавно, учителките и директорката чакат с нетърпение деня, в който ще се настанят в нов дом със своите възпитаници. И ето, този очакван близо 4 години ден настъпва на 26 декември 1966 г. Първи учебен ден в новата слънчева, светла и просторна сграда! В летописната книга Маргарита Икономова е записала: „Преди това цяла седмица чистихме, всички задружно чистихме и пяхме, и играхме дори.“ Занизват се дни на упорит труд, на събиране и изграждане на материална и дидактична база. Успоредно с това се осъществява и активна педагогическа дейност. През декември 1968 г. в детската градина се провежда семинар с директорките на детските градини от Врачански окръг /тогава/ на тема: „Патриотичното възпитание на децата“. От Министерството на финансите са отпуснати 8000 лв. , с които са закупени радиограмофони, магнетофони, прахосмукачки, килими и пътеки. През учебната 1970/1971 г. градината е посетена от просветни работници и учители от република Румъния. В началото на учебната 1973/1974 г. за директор на ЦДГ №1 е назначена Надежда Стоянова, учителка в същата градина от 1963 г. През 1977 г. ЦДГ №1 и ЦДГ №2 „Отец Паисий“ се обединяват в една градина с 6 дневни групи и една сборна нощуваща. Капацитетът достига 203 деца. На 1-ви юни 1978 г., по случай Международната година на детето и във връзка с 25-годишнината от откриването ѝ, ЦДГ №1 получава името „Дружба“. От началото на учебната 1979/1980 г. е сформирано училищно настоятелство, което осигурява от предприятията в града средства за обогатяване на материалната и дидактическа база на детската градина. Педагогическата дейност е богата и разнообразна. Провеждат се семинари, консултации, работни срещи на окръжно и районно ниво. Изнасят се открити режимни моменти пред колеги от други детски градини, активно се участва в дейността на методичните обединения. За дейността си колектива и училищното настоятелство са удостоени два пъти с грамота от Окръжния съвет за народна просвета, гр.Враца – през 1985 г. и 1990 г. В края на 1996 г. директорката Надежда Стоянова-Величкова излиза в пенсия, от януари 1997 г. временно изпълняващ длъжността директор е Мариела Личкова, учителка в детската градина от 1987 г. След явяване на конкурс, от септември 1998 г. тя е назначена за директор на постоянен трудов договор. И така, година след година, вече повече от 60 години тук, в сърцето на живописното градче Оряхово, ДГ „Дружба“ отваря врати, за да посреща своите малки възпитаници. Да разпали в тях огъня на познанието, живеца на радостта и детската усмивка. През всичките тези години се утвърждава като школа за изконните човешки ценности и добродетели. В този дом на радостта и веселието част от децата на Оряхово играят, рисуват, пеят, танцуват, творят и мечтаят.