Детски групи

Разновъзрастова група „Мечо Пух“ – I-ва и II-ра

Нашият девиз: „Колкото повече усмивки на лицето, толкова повече радост в сърцето!“

Екип:

Петя Петрова – старши учител

Юлия Тодорова – учител

Николета Атанасова – помощник – възпитател


III  възрастова група „Мики Маус“

Нашият девиз: “ Ние сме смели, към успеха сме поели. Волно, весело живеем, знаем, можем и умеем! „

Екип:

Димитрина Георгиева – старши учител

Лиляна Якимова – учител

Мая Кирилова – помощник – възпитател


IV възрастова група „Бамби“

Нашият девиз: „Ние сме заедно, ние сме добри, ние сме приятели!“

Екип:

Капка Младенова – старши учител

Румяна Колева – учител

Людмила Тодорова – помощник – възпитател